- Giới thiệu bộ môn: Bộ môn Phương pháp Giáo dục được tách ra từ Bộ môn Tâm lý và Phương pháp Giáo dục thuộc Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ theo Quyết định số …. Được sự quan tâm của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ - Ban Chủ nhiệm Khoa, sự tạo điều kiện, phối hợp của các đơn vị trong và ngoài trường, đặc biệt là với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, Bộ môn Phương pháp Giáo dục đã và đang trên đà phát triển.

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy: Tổng số có 05 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ 

- Các học phần đảm nhận: Bộ môn đảm nhận giảng dạy 19 học phần bao gồm một phần khối kiến thức đại cương (cho cả sinh viên do Khoa quản lí và các sinh viên khoa khác), một phần khối kiến thức cơ sở ngành và các học phần cốt lõi của khối kiến thức chuyên ngành cho sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp và ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp và Khuyến nông.

- Hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cách thức đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, cách thức tổ chức dạy học cho giảng viên và sinh viên SPKT.

- Số lượng đề tài đã và đang thực hiện: 11 đề tài trong đó 1 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp trường và 2 đề tài cấp bộ môn. Kết quả NCKH được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước như Tạp chí The Korean Society forApplied Biological Chemistry của Hàn Quốc, tạp chí Khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạp chí Khoa học và Phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tham gia và có bài viết trong các Hội thảo chuyên môn trong và ngoài trường.

 


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ