BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP

- Giới thiệu Bộ môn: Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập năm 1956 do thầy Ngô Trí Oánh làm Trưởng bộ môn, sau đó cô Lê Thị Thuấn giữ chức Trưởng bộ môn. Trong giai đoạn đó Bộ môn phụ trách các môn tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Anh, trong đó môn tiếng Nga là môn giảng dạy chủ yếu. Tháng 2 năm 2007 Bộ môn Ngoại Ngữ chia làm 2 bộ môn: Bộ môn Lý Thuyết Tiếng do ThS Hà Thị Lan làm Trưởng bộ bộ môn, sau đó là ThS Phạm Thị Tuyết Thanh giữ chức Trưởng bộ môn và Bộ môn Thực Hành Tiếng do ThS Trần Hoài Nam làm trưởng bộ môn, sau đó ThS Ngô Thị Thanh Tâm môn giữ chức Trưởng bộ môn.

Ngày 07 tháng 6 năm 2013 do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, Ban giám hiệu Nhà trường quyết định sáp nhập 2 bộ môn Lý thuyết tiếng và Thực hành tiếng thành bộ môn Ngoại ngữ do ThS Ngô Thị Thanh Tâm làm trưởng bộ môn. Đến ngày 03 tháng 5 năm 2017, sau khi ngành Ngôn ngữ Anh được mở, Bộ môn Ngoại ngữ được được chia tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp do ThS. Bùi Thị Là giữ chức trưởng bộ môn và Bộ môn Tiếng Anh cơ bản do ThS. Ngô Thị Thanh Tâm giữ chức trưởng bộ môn. Hiện nay, Bộ môn Tiếng  Anh chuyên nghiệp phụ trách giảng dạy các lớp ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao và tiếng Anh hệ đào tạo cao học của toàn Học viện.

Với bề dày lịch sử của Bộ môn và cùng với sự phát triển của Học viện và Khoa, Bộ môn đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Các công việc bộ môn đảm nhiệm ngày càng phong phú và đa dạng với những trọng trách nặng nề hơn và qui mô cũng được mở rộng hơn. Mối quan hệ của Bộ môn với các cơ quan trong và ngoài Học viện cũng ngày càng mở rộng.

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy: Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp có 13 giảng viên trong đó có 01 tiến sĩ; 02 giảng viên chính; 10 thạc sĩ ; 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại Úc.

Các học phần đảm nhận: Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao, tiếng Anh hệ đào tạo cao học, tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành.

- Hướng nghiên cứu khoa học: Tập trung phát triển các mũi nhọn nghiên cứu ngôn ngữ Anh, dạy và học trực tuyến, kiểm tra đánh giá trên máy tính đảm bảo tính chính xác, khách quan và đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đặc thù và khả năng của sinh viên cả hệ chuyên và hệ không chuyên để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng  yêu cầu chuẩn đầu ra của Học viện và xã hội.

Mỗi năm BM tổ chức các buổi seminar và hội thảo nhằm tạo điều kiện cho giảng viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Số lượng đề tài đã và đang thực hiện: Bộ môn đã thực hiện 5 đề tài cấp trường, 13 bài báo đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu Hội thảo trong và ngoài trường (Tạp chí Nông nghiệp Việt Nam -  Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và Kỷ yếu của các Hội thảo.


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ