LÝ LICH KHOA HỌC

TT

Họ và tên/ lí lịch KH

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Bùi Thị Là

Thạc sỹ

Trưởng BM, Giảng viên

buithila@gmail.com

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sỹ

Giảng viên

lananhnguyen_1985@yahoo.com

3

Hà Thị Lan

Thạc sỹ

Giảng viên

halan230975@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tiến sỹ

Giảng viên chính

thuthuy.hn0508@gmail.com

5

Nguyễn Nhị Hương

Thạc sỹ

Giảng viên

nhihuong21@yahoo.com

nhihuongnguyen@gmail.com

6

Trần Thị Tuyết Mai

Thạc sỹ

Giảng viên

maitran201@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thạc sỹ

Giảng viên chính

NtbNgoc@vnua.edu.vn

8

Trần Thị Thanh Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

tranthanhphuong.sptn@gmail.com

9

Nguyễn Thị Kim Quế

Thạc sỹ

Giảng viên

nkimque@gmail.com

10

Phạm Thị Thanh Xuân

Thạc sỹ

Giảng viên

thanhxuan.dhnn@gmail.com

11

Trần Thu Trang

Thạc sỹ

Giảng viên

sunflower_1287@yahoo.com

12

Trần Thị Hải

Thạc sỹ

phó trưởng BM,Giảng viên

haidinh0104@gmail.com

13

Lê Thị Hồng Lam

Thạc sỹ

Giảng viên

lthlam@vnua.edu.vn


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ