BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN

- Giới thiệu bộ môn:Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập năm 1956 do thầy Ngô Trí Oánh làm trưởng bộ môn và sau đó là cô Lê Thị Thuấn. Vào những năm đó Bộ môn phụ trách các môn tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Anh chủ yếu là tiếng Nga. Tháng 2 năm 2007 Bộ môn Ngoại Ngữ chia làm 2 bộ môn: Bộ môn Lý Thuyết Tiếng do ThS Hà Thị Lan làm trưởng bộ bộ môn sau đó là ThS Phạm Thị Tuyết Thanh và Bộ môn Thực Hành Tiếng do ThS Trần Hoài Nam làm trưởng bộ môn sau đó là ThS Ngô Thị Thanh Tâm. Ngày 07 tháng 6 năm 2013 do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu Nhà trường quyết định sát nhập 2 bộ môn Lý thuyết tiếng và Thực hành tiếng thành bộ môn Ngoại ngữ do ThS Ngô Thị Thanh Tâm làm trưởng bộ môn. Tháng 11 năm học 2016 Bộ môn đã được phép mở ngành học mới - ngành ngôn ngữ Anh vì vậy ngày 3/5/2017 Học viện đã sắp xếp cơ cấu lại đổi tên Bộ môn ngoại ngữ thành Bộ môn tiếng Anh cơ bản và thành lập bộ môn mới bộ môn tiếng Anh chuyên nghiệp cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Bộ môn Tiếng Anh cơ bản đảm nhận giảng dạy các học phần tiếng Pháp và tiếng Anh chủ yếu là tiếng Anh cho sinh viên và cao đẳng của tất cả các Khoa trong Học Viện.

Với bề dày lịch sử hình thành của Bộ môn được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa, Bộ môn đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Các công việc Bộ môn đảm nhiệm ngày càng phong phú, đa dạng và nặng nề hơn, qui mô cũng được mở rộng hơn. Mối quan hệ của Bộ môn với các cơ quan trong và ngoài trường cũng ngày càng mở rộng.

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy:Tổng số có 12 giảng viên và 1 kỹ thuật viên trong đó có 01 giảng viên chính; 6 thạc sĩ ; 01 GV đang tham gia đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài  và 5 cử nhân (đang hoàn thành chương trình thạc sỹ trong và ngoài nước).

- Các học phần đảm nhận: Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy 36 học phần Tiếng Anh, Tiếng Pháp đại cương, chuyên ngành cho sinh viên chính quy toàn trường (Tiếng Anh bổ trợ, Tiếng Anh 0, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh chuyên ngành Chăn nuôi, Tiếng Anh chuyên ngành Công ghệ thông tin, Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện, Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ sinh học, Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế & phát triển nông thôn, Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán quản trị kinh doanh, Tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường,Nông học, Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai, Tiếng Anh chuyên ngành  Sư phạm kỹ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành Thú Y, Thủy sản). Tiếng Anh tăng cường 0,1,2,3.

- Hướng nghiên cứu khoa học:Tập trung phát triển các mũi nhọn nghiên cứu đổi mới phương pháp phù hợp với đặc thù và khả năng của sinh viên ở các mức độ khác nhau sao cho việc dạy và học hiệu quả nhất đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và xã hội.

Hàng tháng BM tổ chức seminar nhằm trao đổi và đánh giá về phương pháp giảng dạy của giáo viên bộ môn và nâng cao  kiến thức chuyên môn.

- Số lượng đề tài đã và đang thực hiện:Bộ môn đã thực hiện 10 đề tài cấp Học viện, 15 bài báo đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu Hội thảo trong và ngoài trường (Tạp chí khoa học kỹ thuật -  trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tháng 3 năm 2011; Kỉ yếu Hội thảo Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh tại các Học viện, trường Đại học và Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2016).


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ