Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ- Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

- Điện thoại liên hệ:  (024) 38766627

- Email: spnn@vnua.edu.vn  Website: https://spnn.vnua.edu.vn/

Khoa Sư phạm Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thành lập tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội theo  Quyết định số 2468/GD-ĐT ngày 02 tháng 8 năm 1997 do nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Hồng Quân ký có mục tiêu đào tạo giáo viên dạy Kỹ thuật nông nghiệp ở các trường phổ thông, giáo viên kỹ thuật các chuyên ngành Nông nghiệp cho các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp. 

Ngày 10/01/1998, khoa Sư phạm Kỹ thuật chính thức được thành lập tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Trưởng khoa đầu tiên của khoa là PGS.TS. Nguyễn Văn Tấu với cơ cấu 1 tổ văn phòng và 3 bộ môn bao gồm: bộ môn Tin học, bộ môn Ngoại ngữ và bộ môn Giáo dục thể chất. Khoa chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần Tin học cơ bản, các học phần Tiếng Anh, Tiếng Pháp cơ bản và chuyên ngành, các học phần Giáo dục thể chất thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương cho sinh viên toàn trường, đồng thời quản lý sinh viên khoá đầu tiên - K42 ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp.

Ngày 03/9/1999, bộ môn Tâm lý và Phương pháp Giáo dục được thành lập theo quyết định số 459/QĐ-ĐHNNI. Từ đây, Khoa bắt đầu quản lý và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Sư phạm cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật, đồng thời giảng dạy các học phần Tâm lý học đại cương cho sinh viên toàn trường.

Giai đoạn 2001 – 2005, khoa Sư phạm Kỹ thuật tiếp tục duy trì và phát triển với cơ cấu 1 tổ văn phòng và 4 bộ môn với sự lãnh đạo của Trưởng khoa TS. Nguyễn Hải Thanh. Trong giai đoạn này, khoa vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học cơ bản, Giáo dục thể chất, Tâm lý học đại cương, Lôgic học đại cương cho sinh viên toàn trường vừa quản lý và đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật. Khoa đã xây dựng chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ thông tin và được Nhà trường và Bộ GD-ĐT phê duyệt cho phép tuyển sinh đào tạo ngành Công nghệ thông tin, bắt đầu từ khoá K47.

Ngày 07/10/2005 khoa được cơ cấu lại cho phù hợp với tình hình thực tế là tách hai bộ môn Tin học và Ngoại ngữ để thành lập khoa Công nghệ thông tin, tách bộ môn Giáo dục thể chất để thành lập Trung tâm Văn hoá Thể thao. Khoa Sư phạm Kỹ thuật chỉ còn 9 cán bộ giảng viên do TS. Trịnh Đình Thâu làm Quyền Trưởng khoa.

Ngày 25/01/2007 khoa Sư phạm và Ngoại ngữ được thành lập trên cơ sở sát nhập khoa Sư phạm Kỹ thuật cũ với bộ môn Ngoại ngữ (tách ra từ khoa Công nghệ thông tin) và một số giảng viên thuộc khoa Mac-Lênin theo quyết định số 158/QĐ-NNI dưới sự lãnh đạo của Trưởng khoa GVC.ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Khoa có 4 bộ môn là Tâm lý và Phương pháp giáo dục; Ngôn ngữ và Văn hoá nước ngoài; Lý thuyết tiếng và Thực hành tiếng. Năm 2007 Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội được thành lập do ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc là Giám đốc. Năm 2008, Trung tâm Ngoại ngữ tách ra thành trung tâm độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu, bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá nước ngoài được sát nhập vào Bộ môn Lý thuyết tiếng, khoa còn 3 bộ môn. Năm 2012, bộ môn Tâm lý và phương pháp giáo dục được tách thành 2 bộ môn là bộ môn Tâm lý và bộ môn Phương pháp giáo dục. Năm 2013, bộ môn Lý thuyết tiếng và Thực hành tiếng được sát nhập lại thành bộ môn Ngoại ngữ. Năm 2017 Bộ môn Ngoại ngữ tách thành 2 Bộ môn: Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên nghiệp 

Hiện tại khoa Sư phạm và Ngoại ngữ do TS. Trần Nguyễn Hà làm Trưởng khoa. Khoa có bốn bộ môn Tiếng Anh Chuyên Nghiệp, Tiếng Anh Cơ bản, Phương pháp giáo dục; Tâm lý với 40 cán bộ (trong đó 3 Giảng viên chính, 3 Tiến sỹ, 20 Thạc sỹ, 17 Cử nhân, ). Khoa đã đào tạo được hơn 810 sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Từ khóa 58 khoa đào tạo thêm chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật và Khuyến nông và quản lý học sinh thuộc đề án 30A của chính phủ. Và từ Khóa K62 (năm học 2017-2018) Khoa tuyển sinh thêm sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh.

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes