BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Trần Nguyễn Hà

Trưởng Khoa

2

Th.S Trần Thị Hà Nghĩa

Phó Khoa

3

Th.S Ngô Thị Thanh Tâm

Phó Khoa

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Nguyễn Hà

Chủ tịch

2

Trần Thị Hà Nghĩa

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Công Ước

Ủy viên

4

Đặng Thị Vân

Ủy viên

5

Ngô Thị Thanh Tâm

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Ủy viên

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Tuyết Mai

Chủ tịch công đoàn

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Chủ tịch công đoàn

3

Nguyễn Thị Bích Liên

Ủy viên

4

Trần Thúy Lan

Ủy viên

5

Lý Thanh Hiền

Ủy viên

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thu Trang

Bí thư Liên chi đoàn

2

Nguyễn Thị Hường

Phó bí thư

3

Trần Thị Tuyết Phượng

Phó bí thư

4

Ngọc Thị Thu Niệm

Ủy viên

5

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên

6

Hà Thị Ngọc Diễm

Ủy viên

7

Bùi Thanh Bình

Ủy viên

8

Nguyễn Ngọc Cúc

Ủy viên

9

Nông ThịBích

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Hoa Sim

Ủy viên

11

Phùng Thị Hạnh

Ủy viên

 

DANH SÁCH TRỢ LÝ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Dương Thị Hoa

Trợ lý đào tạo

2

Trần Thúy Lan

Trợ lý vật tư

3

Trần Thúy Lan

Trợ lý tổ chức

4

Lê Thị Hồng Lam

Trợ lý khoa học

 

VĂN PHÒNG KHOA

STT

Họ và tên

Email – Điện thoại

1

Trần Thúy Lan

ttlan@vnua.edu.vn

024.38766627


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ