BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Trần Nguyễn Hà

Trưởng Khoa

2

Th.S Trần Thị Hà Nghĩa

Phó Khoa

3

Th.S Ngô Thị Thanh Tâm

Phó Khoa

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Nguyễn Hà

Chủ tịch

2

Trần Thị Hà Nghĩa

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Công Ước

Ủy viên

4

Đặng Thị Vân

Ủy viên

5

Ngô Thị Thanh Tâm

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Ủy viên

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Tuyết Mai

Chủ tịch công đoàn

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Chủ tịch công đoàn

3

Nguyễn Thị Bích Liên

Ủy viên

4

Trần Thúy Lan

Ủy viên

5

Lý Thanh Hiền

Ủy viên

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Thanh Tâm

Bí thư Liên chi đoàn

2

Nguyễn Thị Hoài

Phó bí thư

3

Đặng Ngọc Diệp

Phó bí thư

4

Đặng Thị Mai Uyên

Ủy viên

5

Hoàng Thị Thùy Linh

Ủy viên

6

Đào Thị Ngọc Dung

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Thu Hường

Ủy viên

8

Nguyễn Đình Quang

Ủy viên

9

Nguyễn Phương Nhung

Ủy viên

10

Trần Bích Ngọc

Ủy viên

11

Lê Thị Thanh Hằng

Ủy viên

 

DANH SÁCH TRỢ LÝ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Dương Thị Hoa

Trợ lý đào tạo

2

Trần Thúy Lan

Trợ lý tổ chức

3

Tạ Phương Thúy

Trợ lý vật tư

4

Tạ Phương Thúy

Trợ lý khoa học

 

VĂN PHÒNG KHOA

STT

Họ và tên

Email – Điện thoại

1

Trần Nguyễn Hà

 

2

Trần Thúy Lan

ttlan@vnua.edu.vn

024.38766627

3

Tạ Phương Thúy

tpthuy@vnua.edu.vn

4

Dương Thị Hoa

duongthihoa@vnua.edu.vn

 

 


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes