Cơ sở vật chất của khoa

Khoa SP&NN có 8 phòng làm việc, trong đó 01 phòng họp khoa, 01 phòng trưởng khoa, 01 phòng phó khoa, 01 văn phòng khoa, 01 phòng làm việc bộ Phương pháp giáo dục, 01 phòng làm việc bộ môn Tâm lí, 01 phòng làm việc bộ môn Tiếng Anh cơ bản, 01 phòng làm việc bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp.

Khoa quản lí 4 phòng thực hành tiếng tại giảng đường Nguyễn Đăng: 108, 109, 110 và 111 với 142 máy tính, và 2 phòng thực hành PPGD tại giảng đường B.

Khoa hiện có 70 đầu sách tiếng Anh do dự án Việt Bỉ tài trợ, 60 đầu sách tham khảo trong nước, 500  khóa luận tốt nghiệp và luận văn và 10 đầu tạp chí.

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes