Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ hiện nay đang phụ trách 6 phòng thực hành, gồm: Phòng thực hành Phương pháp dạy học, Phòng thực hành làm việc nhóm tại giảng đường B, 4 phòng thực hành tiếng tại các phòng 108, 109, 110, 111 giảng đường Nguyễn Đăng với tổng số máy tính là 142 máy. Các phòng thực hành tiếng được sử dụng cho hoạt động thực hành khóa đầu vào lớp Tiên tiến - Chất lượng cao, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, thi trên máy hết học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và thi đầu vào, đầu ra trên máy. Hoạt động thi máy được áp dụng từ học kì 3 năm học 2015 – 2016. 


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes