HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA

Khoa tập trung phát triển các mũi nhọn nghiên cứu cơ bản như:

1. Nghiên cứu cách thức đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, cách thức tổ chức dạy học cho giảng viên và sinh viên SPKT.

2. Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ phù hợp với đặc thù và khả năng của sinh viên trường ĐHNNHN ở các mức độ khác nhau sao cho việc dạy và học hiệu quả nhất đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và xã hội.

3. Tâm lý sinh viên, tâm lý nông dân, ứng dụng tâm lý trong các hoạt động chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, kinh doanh, quản lý..


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes