CÔNG BỐ KHOA HỌC

PHỤ LỤC II: 5.1.b

BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

TT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên Tạp chí

Số kỳ phát hành

Năm

1

Năng lực và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên hiện nay

Trần Thị Hà Nghĩa, Bùi Thị Hải Yến, Lê Thị Kim Thư

Tâm lý học xã hội

Số 1, trang 69

2017

2

Kiểm tra đánh giá kết quả học phần của sinh viên trong chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng (POHE)

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 139, tháng 2/2017, trang 42

2017

3

ENGLISH READING STRATEGY INSTRUCTION IN HONORS PROGRAM AT A TERTIARY INSTITUTION

Trần Thị Thu Hiền

TexTESOL IV (Mỹ)

Spring 33 (1), 2-9

2017

4

Xây dựng môi trường học tiếng Anh cho trẻ: Tầm quan trọng, các nguyên tắc và giải pháp

Trần Thị Thu Hiền

Tạp chí Giáo dục

Số đặc biệt, kì 1 tháng 8, trang 187

2017

5

Nghiên cứu trường hợp về người học Tiếng Anh thành công ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Hương Lan, Ngô Thị Thanh Tâm

Dạy và học ngày nay

Tháng 11, trang 177 - 179

2017

6

Thực trạng Kỹ năng giao tiếp của sinh viên Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ-Học viện Nông ngiệp Việt Nam.

TS. Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học xã hội

8/2017. tr95-103

2017

7

Ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS. Đặng Thị Vân - TS. Đinh Hồng Duyên

Tạp chí Tâm lý học xã hội

9/2017. tr33-40

2017

8

Nâng cao ý thức của sinh viên về bảo vệ môi trường tại khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS. Đặng Thị Vân- Vi Thị Thời

Tạp chí Tâm lý học xã hội

10/2017.tr87-96

2017

9

Thảo luận về phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm hiệu quả

ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

Tạp chí Dạy và học ngày nay

10/2017 tr 68-70

2017

10

Nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử trước hôn nhân

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Tháng 1/2016

2016

11

Những khó khăn tâm lý trong giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Đặng Thị Vân

Tâm lý học xã hội

Số 4/2016

2016

12

Xây dựng và thử nghiệm các trải nghiệm tình huống sư phạm nằm nâng cao ý thức học tập và rèn kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên trong dạy học học phần Giao tiếp sư phạm

TS. Đặng Thị Vân

Tâm lý học xã hội

Số 7/2016

2016

13

Khó khăn tâm lý trong định hướng nghề nghiệp của Học sinh Trung học phổ thông huyện Trực Ninh-Nam Định

Nguyễn Việt Dũng và TS. Đặng Thị Vân

Tâm lý học xã hội

Số 9/2016

2016

14

Thiết kế một số trải nghiệm, tình huống sư phạm sử dụng trong giảng dạy học phần giáo tiếp sư phạm ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Đặng Thị Vân và ThS. Nguyễn Huyền Thương

Khoa học giáo dục

Số 10/2016

2016

15

Nghiên cứu thảo luận về hiện trạng rèn luyện thể dục thể thao của sinh viên ở Miền Bắc Việt Nam

TS. Đặng Đức Hoàn - TS. Đặng Thị Vân- ThS. Ngô Thị Hà

Tạp chí Giáo dục Phương Đông (Trung Quốc)

Số 104 , tháng 3, tr7

2016

16

Sử dụng trò chơi để tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 118, trang 18-21

2015

17

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - cơ sở để phát triển mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa19 phương

Nguyễn Tất Thắng, Dương Thị Hoàn

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 118, trang 81-84

2015

18

Sử dụng tranh ảnh, video tích hợp giao dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 119, trang 5-8

2015

19

Một số vấn đề về lí luận và thực tiễn về dạy học tích hợp ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

Số đặc biệt, tháng 6-2015, trang 67-70

2015

20

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, môn Công nghệ 10 theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinh

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số đặc biệt, tháng 7-2015, trang 21-24

2015

21

Quy trình tích hợp giáo dục Biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

Số 360, trang 46-48

2015

22

Giáo dục Biến đổi khí hậu trên thế giới

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Hương Giang

Tạp chí Khoa học Giáo dục, ISSN 0868-3662

Số 118, trang 62-64

2015

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại một số khoa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Công Ước

Tạp chí Khoa học Giáo dục, ISSN 0868-3662

Số 123, tháng 12

2015

24

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vai trò giới trong sản xuất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định

Nguyễn Tất Thắng, Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Hương Giang

Tạp chí Khoa học và Phát triển, ISSN 1859-0004

Số 3 tập 13 năm 2015, trang 464-473

2015

25

Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng giáo dục biến đổi khi hậu trong dạy học ở trường THPT

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810,

Số 117, tháng 5/2015, trang 17-20.

2015

26

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học sinh tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu ở trường THPT

ThS. Nguyễn Tất Thắng,
ThS. Dương Thị Hoàn

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810,

Số 117, tháng 5/2015, trang 56-58, 70.

2015

27

Thái độ với cuộc sống hôn nhân của phụ nữ trẻ

Vũ Thị Khánh Linh, Đỗ Ngọc Bích

Tạp chí khoa học

Volum 60, number6a, tr.188-194

2015

28

Tình thái đạo nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ tri nhận).

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Khoa Học Giáo Dục – Chuyên đề khoa học giáo dục của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Số 16 (5.2014), pp 85-88

Số 16

2014

29

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên - yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo đại học

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

Số đặc biệt, tháng 11/2014, trang 26-28

2014

30

Nhu cầu về giáo dục kĩ năng sống của Sv trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Trần Thị Hà Nghĩa, Lý Thanh Hiền, Trần Thúy Lan

Tạp chí Tâm lí học và xã hội

Số 11/2014, trang 83-88

2014

31

Speaking out or keeping silent: International student’s identity as legitimate speakers and teachers of English

Phạm Thị Thanh Xuân

TESOL in context, 24 (1) 2014

Số 24

2014

32

A study of self-representation of Asian EFL students through speaking English at an Australia University

Phạm Thị Thanh Xuân

Journal of English as an International Language, 9 (1) 2014

Số 9

2014

33

Phương tiện biểu đạt tính tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 5/2013, pp 92-93.

Số 5

2013

34

Mức độ biểu hiện sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Số 98

2013

35

Các biện pháp phát huy sáng tạo trong NCKH của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Số 92

2013

36

Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân, Phan Thị Thu Thủy

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Số 39

2013

37

Hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Lê Thị Hồng Lam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Số 4

2013

38

Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Lý Thanh Hiền

Tạp chí Giáo chức

Số 73

2013

39

Genetic Diversity and Differentiation of a Narrowly Distributed and Endemic Species, Aster spathulifolius Maxim (Asteraceae), revealed with Inter Simple Sequence Repeat Markers

Nguyen Thi Thanh Hien Kyoung Su Choi

SeonJoo Park

The Korean Society forApplied Biological Chemistry

2013

40

Nhận thức của sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và đời sống người dân ở khu vực nông thôn Việt nam

Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Tập 11, số 4

2013

41

Thực trạng Hứng thú học tập đối với môn bóng chuyền của sinh viên trường đại học nông nghiệp Hà nội.

Đặng Thị Vân

Đặng Đức Hoàn

Cao Hùng Dũng

Tạp chí Xã hội, Trung Quốc

Số 2B

Review pg137

2012

42

Động từ tình thái tiếng Anh và tiếng Việt trong các văn bản khoa học xã hội.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, (pp. 33-39), số 3 (197) năm 2012.

Số 3

2012

43

Tính tình thái chủ quan và tình thái khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngôn ngữ (pp. 40-56), số 6 – 2012.

Số 6

2012

44

Nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho thiếu niên

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học giáo dục

Số 87

2012

45

Thái độ của sinh viên trường ĐHNN HN đối với vấn đề sáng tạo trong học tập

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tác giả Tạp chí Tâm lý học

Số 6

2012

46

Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao mức độ biểu hiện sáng tạo của sinh viên trong bài thi học phần

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí khoa học

giáo dục

Số 81

2012

47

Mức độ hứng thú của sinh viên trường ĐH Thương Mại đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin

Đặng Thị Vân

Đặng Thị Hoài

Đặng Đức Hoàn

Tạp chí Tâm lý học

Số 12

2012

48

Mức độ biểu hiện sáng tạo của sinh viên trong giờ học lí thuyết

Đặng Thị Vân

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Số 59

2012

49

Modality in Vietnamese and English Social Science Texts

Nguyễn Thị Thu Thủy

Vietnam Social Sciences (VSS) (pp. 86-93), Vietnam Academy of Social Sciences. No 2 (142) – 2011.

Số 2

2011

50

Book review: Teaching English as an International Language: Identity, Resistance and Negotiation by Phan Le Ha (2008)

Phạm Thị Thanh Xuân

TESL – EJ, 15 (3) 2011

Số 15

2011

51

Thực nghiệm phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giờ học lý thuyết nhằm nâng cao hiệu quả phát huy tính sáng tạo học tập của sinh viên

Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học

Số 10

2010

Mức độ biểu hiện sáng tạo trong giờ thực hành của sinh viên

Đặng Thị Vân

Tác giả Tạp chí Tâm lý học

Số 5

2010

52

Một số đặc điểm nhân cách sáng tạo của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học

giáo dục

Số 56

2010

53

Kết quả đo tiềm năng sáng tạo của sinh viên trường ĐHNN qua trắc nghiệm ngôn ngữ của K.J Schoppe

Đặng Thị Vân

Tạp chí Khoa học

và phát triển

Số 1

2010

54

Mức độ sáng tạo của sinh viên một số ngành trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học

Số 2

2010

55

Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học trồng trọt, lâm nghiệp môn Công nghệ 10 trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tác giả Tạp chí Giáo dục

Số 244, kỳ 2

2010

56

Những khó khăn của sinh viên khi chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Khoa học,

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 10

2010

57

Xây dựng và sử dụng tư liệu nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Dương Thị Hoàn

Tạp chí Khoa học,

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 9

2009

58

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên trường ĐHNN HN qua trắc nghiệm JC.Raven

Đặng Thị Vân

Tạp chí Khoa học phát triển

Số 4

2008

59

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên trường ĐHNN HN qua trắc nghiệm J.C Javen

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học và phát triển

Số 4

2008

60

Thực trạng thích ứng của sinh viên khoa sư phạm kỹ thuật đối với việc học tập bằng phương pháp thảo luận nhóm

Đặng Thị Vân, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Tâm lý học

Số 7

2006

61

Hoạt động NCKH của sinh viên trường ĐHNNI và những khó khăn thường gặp

Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học

Số 3

2006

62

Nhận thức của sinh viên trường ĐHNNI về hoạt động NCKH

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp

Số 1

2006

63

Kết quả rèn luyện kĩ năng chuẩn bị bài lên lớp cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật

Nguyễn Tất Thắng

Tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐH NN Hà Nội

Số 4+5

2006

64

Ảnh hưởng của Kiến tập sư phạm đến lòng yêu nghề của giáo sinh sư phạm

Nguyễn Thị Ngọc Thúy,

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp

Số 1

2003

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ