CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

STT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí

Số kỳ phát hành

Năm

NĂM 2019

1

Dạy học theo dự án – tạo hứng thú cho sinh viên trong dạy học

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan

Tạp chí thiết bị giáo dục

 

2019

2

Ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong chăn nuôi gà tại huyện Chương Mỹ - Hà Nội

Đặng Thị Vân, Đinh Hồng Duyên

Tâm lý học xã hội

Số 1/2019

Trang 94 - 104

2019

3

Định hướng mô hình nhân cách sáng tạo cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đáp ứng nghề nghiệp thời đại 4.0

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyễn Thương

Tâm lý học xã hội

Số 2/2019

Trang 42 - 48

2019

NĂM 2018

1

Động cơ chọn nghề và học tập của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tâm lý học xã hội

Số 06/2018

Trang 15 - 23

2018

2

Demand of farmers in Van Giang, Hung Yen, Viet Nam for education and training husbandry

Trần Thị Hà Nghĩa

International Journal of Economic Research

Tập 15, số 1, trang 109

2018

3

Nghiên cứu lý thuyết về tâm lý trị liệu và biện pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý.

Trần Thị Hà Nghĩa

Thiết bị giáo dục

Số 182, trang 90

2018

4

Những nghiên cứu về ý nghĩa giả định của giấc mơ thường thấy ở con người

Trần Thị Hà Nghĩa

Thiết bị giáo dục

Số 183, trang 75

2018

5

Định hướng giá trị nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của thanh niên hiện nay.

Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Đỗ Ngọc Bích

Tâm lý học xã hội

Số 11, trang 104

2018

6

Thái độ của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với sử dụng video clip trong môn nói tiếng Anh

Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Hải

Giáo dục và Xã hội

2018

2018

7

Áp dụng bản đồ tư duy vào môn đọc tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Giáo dục và Xã hội

2018

2018

8

Một số vấn đề trọng học nghe tiếng Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Lan Hương

Giáo dục và Xã hội

2018

2018

9

Cảm nhận về tác động của dạy học kể chuyện đỗi với kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Perception of students about the effects of storytelling practice on their speaking performance at Vietnam National University of Agriculture)

Trần Thị Thu Trang

Giáo dục và Xã hội

2018

2018

10

Sử dụng các chiến lược đọc hiểu nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu trong môn tiếng Anh cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trần Thanh Phương, Trần Thị Thu Hiền

Tạp chí Giáo dục

2018

2018

11

Difficulties of students in English listening learning at Vietnam National University of Agriculture

Phạm Thị Hương

Tạp chí Biển Việt Nam

2018

2018

12

Thực trạng về kỹ năng làm việc theo nhóm trong các học phần chuyên ngành của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thiết bị giáo dục

2018

2018

13

Sử dụng công nghệ hỗ trợ tự học tiếng Anh cho sinh viên Học viện nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị Hạnh

Giáo dục và xã hội

2018

2018

14

Năng lực cần có của sinh viên ngôn ngữ anh học viện nông nghiệp việt nam trong thời kỳ hội nhập 4.0 (essential capacities for vnua students of english major in the 4.0 integration)

Bùi Thị Là, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Giáo dục và Xã Hội

2018

2018

15

Tranh luận trong dạy nói tiếng Anh cho sinh viên Học Viện NN Việt Nam

Ngô Thị Thanh Tâm, Bùi Thị Là, Trần Thị Tuyết Mai

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2018

2018

16

Động cơ chọn nghề và học tập của sinh viên HVNN Việt Nam

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tâm lý học xã hội

2018

2018

17

Sử dụng khung năng lực chung Châu Âu (CEFR) trong kiểm tra, đánh giá tiếng Anh

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2018

2018

18

Sử dụng từ điển đơn ngữ trong học tiếng Anh

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2018

2018

19

The use of modal verbs in written language by students at Luong Ngoc Quyen upper-secondary

Trần Thanh Phương, Nguyễn Thị Hạnh Phúc

Quản lý giáo dục

2018

2018

NĂM 2017

1

Các hình thức khích lệ sinh viên học tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – thực trạng và đề xuất giải pháp

Trần Thị Hải, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hoài

Dạy và Học ngày nay

Số tháng 2/2017

2017

2

Xây dựng môi trường học tiếng Anh cho trẻ: tầm quan trọng, các nguyên tắc, giải pháp

Trần Thị Thu Hiền

Tạp chí Giáo dục

Số đặc biệt ký 1, tháng 8/2017

2017

3

World job demand for solf skills education for young labor force majoring in Agricultural Engineering Pedagogy

Trần Thị Hà Nghĩa

International Journal of Applied Business and Economic Research

Tập 15, số 24, trang 207

2017

4

Thảo luận về phương pháp dạy kỹ năng mềm hiệu quả

Trần Thị Hà Nghĩa

Dạy và Học ngày nay

Số 10, trang 68

2017

5

Một số nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Lý Thanh Hiền

Dạy và học ngày nay

Số 10, trang 100

2017

6

Những quan niệm về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Nông nghiệp

Lý Thanh Hiền

Tâm lý học xã hội

Số 6, trang 15

2017

7

Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Lý Thanh Hiền

Khoa học giáo dục

Số 141, trang 25

2017

8

Kiểm tra đánh giá kết quả học phần của sinh viên trong chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng (POHE)

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 139, tháng 2/2017, trang 42

2017

9

English reading strategy instruction in honors program at a tertiary institution

Trần Thị Thu Hiền

TexTESOL IV (Mỹ)

Spring 33 (1), 2-9

2017

10

Nghiên cứu về trường hợp người học tiếng Anh thành công ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Hương Lan, Ngô Thị Thanh Tâm

Dạy và học ngày nay

Tháng 11, trang 177-179

2017

11

Năng lực và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên hiện nay

Trần Thị Hà Nghĩa, Bùi Thị Hải Yến, Lê Thị Kim Thư

Tâm lý học xã hội

Số 1, trang 69

2017

12

Kiểm tra đánh giá kết quả học phần của sinh viên trong chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng (POHE)

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 139, tháng 2/2017, trang 42

2017

13

Thực trạng Kỹ năng giao tiếp của sinh viên Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ-Học viện Nông ngiệp Việt Nam.

TS. Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học xã hội

8/2017. tr95-103

2017

14

Ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS. Đặng Thị Vân - TS. Đinh Hồng Duyên

Tạp chí Tâm lý học xã hội

9/2017. tr33-40

2017

15

Nâng cao ý thức của sinh viên về bảo vệ môi trường tại khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS. Đặng Thị Vân- Vi Thị Thời

Tạp chí Tâm lý học xã hội

10/2017.tr87-96

2017

16

Thảo luận về phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm hiệu quả

ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

Tạp chí Dạy và học ngày nay

10/2017 tr 68-70

2017

17

Sử dụng sổ ghi chép từ vựng trong học tiếng Anh tại HV NN VN

Phạm Thị Lan Hương

Giáo dục và Xã hội

 

2017

18

Dạy học từ vựng Tiếng Anh theo bản đồ tư duy cho sinh viên HV NN VN

Hà Thị Lan

Giáo dục và Xã hội

 

2017

19

Dạy học kết hợp – ưu điểm và nhược điểm

Nguyễn Thị Kim Quế

Giáo dục và Xã hội

 

2017

20

Tình thái căn bản trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ động lực

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo dục và Xã hội

 

2017

NĂM 2016

1

Nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử trước hôn nhân

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Tháng 1/2016

2016

2

Những khó khăn tâm lý trong giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Đặng Thị Vân

Tâm lý học xã hội

Số 4/2016

2016

3

Xây dựng và thử nghiệm các trải nghiệm tình huống sư phạm nằm nâng cao ý thức học tập và rèn kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên trong dạy học học phần Giao tiếp sư phạm

TS. Đặng Thị Vân

Tâm lý học xã hội

Số 7/2016

2016

4

Khó khăn tâm lý trong định hướng nghề nghiệp của Học sinh Trung học phổ thông huyện Trực Ninh-Nam Định

Nguyễn Việt Dũng, TS. Đặng Thị Vân

Tâm lý học xã hội

Số 9/2016

2016

5

Thiết kế một số trải nghiệm, tình huống sư phạm sử dụng trong giảng dạy học phần giáo tiếp sư phạm ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Đặng Thị Vân, ThS. Nguyễn Huyền Thương

Khoa học giáo dục

Số 10/2016

2016

6

Nghiên cứu thảo luận về hiện trạng rèn luyện thể dục thể thao của sinh viên ở Miền Bắc Việt Nam

TS. Đặng Đức Hoàn - TS. Đặng Thị Vân- ThS. Ngô Thị Hà

Tạp chí Giáo dục Phương Đông (Trung Quốc)

Số 104 , tháng 3, tr7

2016

7

Thiết kế một số trải nghiệm, tình huống sư phạm sử dụng trong giảng dạy học phần giao tiếp sư phạm ở HV NN Việt Nam

Đặng Thị Vân, Nguyên Huyền Thương

Tạp chí Khoa học Giáo dục

 

2016

8

Thiết kế bài học Công nghệ 7 theo mô hình trường học mới

Nguyễn Tất Thắng

Khoa học Giáo dục

 

2016

NĂM 2015

1

Sử dụng trò chơi để tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 118, trang 18-21

2015

2

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - cơ sở để phát triển mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa19 phương

Nguyễn Tất Thắng, Dương Thị Hoàn

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 118, trang 81-84

2015

3

Sử dụng tranh ảnh, video tích hợp giao dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số 119, trang 5-8

2015

4

Một số vấn đề về lí luận và thực tiễn về dạy học tích hợp ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

Số đặc biệt, tháng 6-2015, trang 67-70

2015

5

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, môn Công nghệ 10 theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinh

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810

Số đặc biệt, tháng 7-2015, trang 21-24

2015

6

Quy trình tích hợp giáo dục Biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

Số 360, trang 46-48

2015

7

Giáo dục Biến đổi khí hậu trên thế giới

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Hương Giang

Tạp chí Khoa học Giáo dục, ISSN 0868-3662

Số 118, trang 62-64

2015

8

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại một số khoa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Công Ước

Tạp chí Khoa học Giáo dục, ISSN 0868-3662

Số 123, tháng 12

2015

9

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vai trò giới trong sản xuất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định

Nguyễn Tất Thắng, Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Hương Giang

Tạp chí Khoa học và Phát triển, ISSN 1859-0004

Số 3 tập 13 năm 2015, trang 464-473

2015

10

Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng giáo dục biến đổi khi hậu trong dạy học ở trường THPT

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810,

Số 117, tháng 5/2015, trang 17-20.

2015

11

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học sinh tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu ở trường THPT

ThS. Nguyễn Tất Thắng, ThS. Dương Thị Hoàn

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN 1859-0810,

Số 117, tháng 5/2015, trang 56-58, 70.

2015

12

Thái độ với cuộc sống hôn nhân của phụ nữ trẻ

Vũ Thị Khánh Linh, Đỗ Ngọc Bích

Tạp chí khoa học

Volum 60, number6a, tr.188-194

2015

13

Nhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử trước hôn nhân

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học giáp dục

 

2015

NĂM 2014

1

Tình thái đạo nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ tri nhận).

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Khoa Học Giáo Dục – Chuyên đề khoa học giáo dục của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Số 16 (5.2014), pp 85-88

Số 16

2014

2

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên - yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo đại học

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

Số đặc biệt, tháng 11/2014, trang 26-28

2014

3

Nhu cầu về giáo dục kĩ năng sống của Sv trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Trần Thị Hà Nghĩa, Lý Thanh Hiền, Trần Thúy Lan

Tạp chí Tâm lí học và xã hội

Số 11/2014, trang 83-88

2014

4

Speaking out or keeping silent: International student’s identity as legitimate speakers and teachers of English

Phạm Thị Thanh Xuân

TESOL in context, 24 (1) 2014

Số 24

2014

5

A study of self-representation of Asian EFL students through speaking English at an Australia University

Phạm Thị Thanh Xuân

Journal of English as an International Language, 9 (1) 2014

Số 9

2014

NĂM 2013

1

Phương tiện biểu đạt tính tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 5/2013, pp 92-93.

Số 5

2013

2

Mức độ biểu hiện sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Số 98

2013

3

Các biện pháp phát huy sáng tạo trong NCKH của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Số 92

2013

4

Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân, Phan Thị Thu Thủy

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Số 39

2013

5

Hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Lê Thị Hồng Lam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Số 4

2013

6

Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Lý Thanh Hiền

Tạp chí Giáo chức

Số 73

2013

7

Genetic Diversity and Differentiation of a Narrowly Distributed and Endemic Species, Aster spathulifolius Maxim (Asteraceae), revealed with Inter Simple Sequence Repeat Markers

Nguyen Thi Thanh Hien, Kyoung Su Choi, Seon Joo Park

The Korean Society for Applied Biological Chemistry

 

2013

8

Nhận thức của sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và đời sống người dân ở khu vực nông thôn Việt nam

Nguyễn Tất Thắng, Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Tập 11, số 4

2013

NĂM 2012

1

Thực trạng Hứng thú học tập đối với môn bóng chuyền của sinh viên trường đại học nông nghiệp Hà nội.

Đặng Thị Vân, Đặng Đức Hoàn, Cao Hùng Dũng

Tạp chí Xã hội, Trung Quốc

Số 2B

Review pg137

2012

2

Động từ tình thái tiếng Anh và tiếng Việt trong các văn bản khoa học xã hội.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, (pp. 33-39), số 3 (197) năm 2012.

Số 3

2012

3

Tính tình thái chủ quan và tình thái khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngôn ngữ (pp. 40-56), số 6 – 2012.

Số 6

2012

4

Nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho thiếu niên

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí Khoa học giáo dục

Số 87

2012

5

Thái độ của sinh viên trường ĐHNN HN đối với vấn đề sáng tạo trong học tập

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tác giả Tạp chí Tâm lý học

Số 6

2012

6

Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao mức độ biểu hiện sáng tạo của sinh viên trong bài thi học phần

Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương

Tạp chí khoa học

giáo dục

Số 81

2012

7

Mức độ hứng thú của sinh viên trường ĐH Thương Mại đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin

Đặng Thị Vân, Đặng Thị Hoài, Đặng Đức Hoàn

Tạp chí Tâm lý học

Số 12

2012

8

Mức độ biểu hiện sáng tạo của sinh viên trong giờ học lí thuyết

Đặng Thị Vân

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Số 59

2012

NĂM 2011

1

Modality in Vietnamese and English Social Science Texts

Nguyễn Thị Thu Thủy

Vietnam Social Sciences (VSS) (pp. 86-93), Vietnam Academy of Social Sciences. No 2 (142) – 2011.

Số 2

2011

2

Book review: Teaching English as an International Language: Identity, Resistance and Negotiation by Phan Le Ha (2008)

Phạm Thị Thanh Xuân

TESL – EJ, 15 (3) 2011

Số 15

2011

NĂM 2010

1

Thực nghiệm phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giờ học lý thuyết nhằm nâng cao hiệu quả phát huy tính sáng tạo học tập của sinh viên

Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học

Số 10

2010

2

Mức độ biểu hiện sáng tạo trong giờ thực hành của sinh viên

Đặng Thị Vân

Tác giả Tạp chí Tâm lý học

Số 5

2010

3

Một số đặc điểm nhân cách sáng tạo của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học

giáo dục

Số 56

2010

4

Kết quả đo tiềm năng sáng tạo của sinh viên trường ĐHNN qua trắc nghiệm ngôn ngữ của K.J Schoppe

Đặng Thị Vân

Tạp chí Khoa học

và phát triển

Số 1

2010

5

Mức độ sáng tạo của sinh viên một số ngành trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học

Số 2

2010

6

Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học trồng trọt, lâm nghiệp môn Công nghệ 10 trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng

Tác giả Tạp chí Giáo dục

Số 244, kỳ 2

2010

7

Những khó khăn của sinh viên khi chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Khoa học,

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 10

2010

8

Xây dựng và sử dụng tư liệu nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng, Dương Thị Hoàn

Tạp chí Khoa học,

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Số 9

2009

NĂM 2008

1

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên trường ĐHNN HN qua trắc nghiệm JC.Raven

Đặng Thị Vân

Tạp chí Khoa học phát triển

Số 4

2008

2

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên trường ĐHNN HN qua trắc nghiệm J.C Javen

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học và phát triển

Số 4

2008

3

Thực trạng thích ứng của sinh viên khoa sư phạm kỹ thuật đối với việc học tập bằng phương pháp thảo luận nhóm

Đặng Thị Vân, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Tâm lý học

Số 7

2006

4

Hoạt động NCKH của sinh viên trường ĐHNNI và những khó khăn thường gặp

Đặng Thị Vân

Tạp chí Tâm lý học

Số 3

2006

5

Nhận thức của sinh viên trường ĐHNNI về hoạt động NCKH

Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp

Số 1

2006

6

Kết quả rèn luyện kĩ năng chuẩn bị bài lên lớp cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật

Nguyễn Tất Thắng

Tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐH NN Hà Nội

Số 4+5

2006

7

Ảnh hưởng của Kiến tập sư phạm đến lòng yêu nghề của giáo sinh sư phạm

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đặng Thị Vân

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp

Số 1

2003

 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes