- Danh mục đề tài NCKH cấp bộ, xem chi tiết tại danhmucdetaicapbo.docx

- Danh mục đề tài NCKH cấp Học viện, xem chi tiết tại danhmucdetaicaptruong.doc

- Danh mục đề tài NCKH của sinh viên, xem chi tiết tại danhmucdetaisinhvien.doc

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes