DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tác giả trong khoa

Tên hội thảo

Địa điểm/ Năm

1

Nghiên cứu tình hình học Vật lý của sinh viên đại học Việt nam qua nhận thức của giáo viên và học sinh

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Giáo dục đại học-ĐH Simon Fraser- CIDA, Canada

Nha Trang, 1999

2

Một vài kinh nghiệm thúc đẩy quá trình học tập tích cực của sinh viên

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Giáo dục đại học-ĐH Simon Fraser- CIDA, Canada

Nha Trang, 1999

3

Mô hình đào tạo Giáo viên dạy nghề Kỹ thuật nông nghiệp trình độ cử nhân thế kỷ 21

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Mô hình đào tạo Giáo viên dạy nghề TK 21

Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục – HN, 2000

4

Đổi mới Phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa sư phạm và Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Đổi mới Phương pháp giảng dạy khối ngành Nông – Lâm – Ngư

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

5

Đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học – Định hướng, thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Đổi mới Phương pháp giảng dạy khối ngành Nông, – Lâm – Ngư

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

6

Thiết kế mô hình động nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến, Phùng Thị Chuyên (SPKT49)

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến,

Đổi mới Phương pháp dạy và học

ĐH SPKT Hưng Yên, 2009

7

Xây dựng và sử dụng tư liệu nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng, Dương Thị Hoàn, Hoàng Kim Huyền

Nguyễn Tất Thắng

Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội giai đoạn hiện nay

ĐHSP Hà Nội, 2009

8

Nhận thức của nông dân chăn nuôi bò sữa về chất lượng và thị trường sữa ở một số xã ngoại thành Hà Nội sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đặng Thị Vân, Trương Thị Hoa

Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đặng Thị Vân, Trương Thị Hoa

Hội thảo Khoa học nữ cán bộ viên chức

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

9

Đào tạo Giáo viên ngành Sư phạm Kĩ thuật ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Thực trạng và giải pháp xây dựng chương trình đào tạo Giáo viên ngành SPKT nông nghiệp theo học chế tín chỉ

ĐH Sư Phạm – ĐH Huế, 2010

10

Tích hợp nội dung Giáo dục biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Biến đổi khí hậu – Thách thức đối với nông nghiệp

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010

11

Đưa nội dung Giáo dục biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Giáo dục Biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ Châu Âu và Việt Nam

ĐH Sư phạm Hà Nội, 2010

12

Sử dụng phần mềm Lectora thiết kế một số bài học môn Công nghệ 10 để rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh THPT

Nguyễn Tất Thắng, Vũ Đức Hiện, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Thanh Thanh

Nguyễn Tất Thắng,

Hội nghị Khoa học trẻ

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2010

13

Bồi dưỡng năng lực giảng dạy tích hợp cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp – Biện pháp góp phần thực hiện Giáo dục vì sự phát triển bền vững

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo và Vai trò của các trường đại học

ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, 2010

14

Nhận thức của nông dân chăn nuôi bò sữa về đảm bảo và nâng cao chất lượng sữa bò trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Hội nghị Khoa học trẻ

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2010

15

Thực trạng công tác cố vấn học tập tại trường ĐHNNHN

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Hội thảo quốc tế “Giáo dục đại học - Hiện tại và tương lai”

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2011

16

Đổi mới hình thức đánh giá điểm học phần trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Công Ước

Nguyễn Công Ước

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá

Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2012

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ