Thông báo
Xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018
Nhằm tiếp tục triển khai chương trình học bổng dành cho tân sinh viên K63, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh đại học năm 2018 cho tân sinh viên K63 như sau:
Thông báo lịch thu Khóa luận Tốt nghiệp đợt bổ sung
Bộ môn Phương pháp giáo dục thông báo tới sinh viên K59 lịch thu KLTN bổ sung Thời gian: Thứ 4 ngày 11/7/2018. Địa điểm: Phòng 304, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ.
Thông báo tổ chức Hội thảo " Mô hình hợp tác với công giới trong việc nâg cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Nông nghiệp"
Để góp phần đạt được mục tiêu của Nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh” là Nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp học của sinh viên về việc học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; Xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành; Nghiên cứu dịch thuật Anh -Việt, Việt - Anh; Nghiên cứu so sánh, đối c
Thông bảo tổ chức học lại chính trị dành cho những sinh viên không tham gia hoặc không đạt yêu cầu
Thực hiện kế hoạch số 566/KH-CTCT&CTSV ngày 08/6/2018 của Giám đốc Học viện, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (CTCT&CTSV) đã tổng hợp danh sách sinh viên không tham gia/không đạt bài thu hoạch chính trị tại Tuần sinh hoạt CD-SV và đang học tại Học viện.
Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp của sinh viên K59
Bộ môn Phương pháp giáo dục thông báo tới sinh viên K59 lịch bảo KLTN Thời gian: Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 15/6/2018 Địa điểm: Phòng 203, phòng họp Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
4921

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ