Xem tại đây: danh sach thi tieng anh dau vao K64.xlsx

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Cô Nguyễn Thị Bích Liên - BM Tiếng Anh Cơ Bản - SĐT: 038.278.2658