THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KLTN K59

Bộ môn Phương pháp giáo dục thông báo tới sinh viên K59 lịch bảo KLTN

Thời gian: Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 15/6/2018

Địa điểm: Phòng 203, phòng họp Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

Danh sách sinh viên bảo vệ KLTN

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

595461

Nguyễn Thị Ánh

09/06/1996

K59SPKT

 

2

595463

Lê Thị Hải Yến Chang

15/07/1996

K59SPKT

 

3

598664

Hà Thị Ngọc Diễm

08/04/1996

K59SPKT

 

4

584895

Nguyễn Văn Hải

07/11/1996

K58SPKT

 

5

598666

Nguyễn Thị Thu Hằng

31/01/1996

K59SPKT

 

6

595475

Trần Thị Thúy Hằng

17/09/1996

K59SPKT

 

7

595476

Dương Thị Hiền

30/11/1996

K59SPKT

 

8

598667

Lê Thị Hiền

18/01/1996

K59SPKT

 

9

595477

Ngô Thị Hiền

20/10/1996

K59SPKT

 

10

595480

Đỗ Thị Hòa

16/08/1996

K59SPKT

 

11

586609

Trần Đức Huy

01/11/1995

K58SPKT

 

12

595484

Giang Thanh Huyền

03/12/1996

K59SPKT

 

13

599152

Hoàng Thị Thu Hương

23/06/1996

K59SPKT

 

14

595487

Hồ Thị Hương

15/12/1996

K59SPKT

 

15

595492

Nguyễn Thị Hồng Linh

12/12/1996

K59SPKT

 

16

595494

Trần Thị Linh

30/07/1994

K59SPKT

 

17

595495

Phùng Thị Thu Loan

17/08/1996

K59SPKT

 

18

586970

Dương Thị Hiền Lương

23/05/1995

K58SPKT

 

19

584918

Nguyễn Thị Mến

12/05/1995

K58SPKT

 

20

595499

Nguyễn Thị Minh

09/11/1996

K59SPKT

 

21

595505

Nguyễn Thị Hồng Nhung

04/08/1996

K59SPKT

 

22

595508

Nguyễn Như Quỳnh

30/12/1996

K59SPKT

 

23

595512

Trần Thị Thanh

14/11/1996

K59SPKT

 

24

595514

Nguyễn Phương Thảo

09/07/1996

K59SPKT

 

25

598674

Nguyễn Phương Thảo

11/12/1996

K59SPKT

 

26

598676

Nguyễn Phước Cẩm Tú

29/02/1996

K59SPKT

 

27

595527

Trần Văn Vũ

07/03/1996

K59SPKT

 

28

595465

Lương Văn Đạt

21/11/1996

K59SPKN

 

29

595466

Mã Thị Điềm

09/01/1996

K59SPKN

 

30

595467

Triệu Đình Điệp

27/03/1996

K59SPKN

 

31

595472

Nguyễn Thị Thu Hà

20/11/1996

K59SPKN

 

32

595478

Trần Thị Hiền

29/04/1996

K59SPKN

 

33

595489

Nguyễn Thị Kim Liên

15/02/1996

K59SPKN

 

34

595493

Nguyễn Thị Thùy Linh

05/08/1996

K59SPKN

 

35

595497

Lê Thị Ngọc Mai

16/11/1996

K59SPKN

 

36

595498

Nông Đức Mạnh

02/02/1996

K59SPKN

 

37

598671

Lê Văn Nam

16/05/1996

K59SPKN

 

38

595501

Hoàng Thúy Nga

05/09/1996

K59SPKN

 

39

595502

Vương Thùy Ngân

23/06/1995

K59SPKN

 

40

595510

Bùi Thanh Sơn

28/02/1996

K59SPKN

 

41

595518

Hà Văn Truờng

20/08/1996

K59SPKN

 

42

595528

Đào Thị Xiêm

22/03/1996

K59SPKN

 

43

595529

Đặng Thị Hải Yến

18/05/1996

K59SPKN

 

Danh  sách trên gồm 43 sinh viên./.