Bộ môn Phương pháp giáo dục thông báo tới sinh viên K59 lịch thu KLTN bổ sung

Thời gian: Thứ 4 ngày 11/7/2018.

Địa điểm: Phòng 304, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ.

DANH SÁCH SINH VIÊN K59 ĐỢT BỔ SUNG NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Chuyên ngành

1

584936

Lường Văn Trí

10/09/1994

K58SPKT

SPKTNN

2

584921

Đỗ Thanh Nga

02/05/1995

K58SPKT

SPKTNN

3

595462

Bùi Thanh Bình

01/10/1994

K59SPKN

SPKT&KN

4

595468

Lý Đoàn

02/12/1996

K59SPKN

SPKT&KN