Thông tin tuyển dụng việc làm
Thông báo tuyển giáo viên Tiếng anh hợp đồng tại Trung tâm Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế
Ví trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Số lượng tuyển: 05 Giáo viên Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Anh và đào tạo Quốc tế của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế.
Thông báo tuyển trợ lý hợp đồng làm việc tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại tờ trình số 19/TTr-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc tuyển trợ lý chuyên trách, khoa Sư phạm và Ngoại ngữ thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng như sau:
4978

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ