Ngày 12/6/2018, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K59 của hai chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và K59 sư phạm kỹ thuật và khuyến nông.

Sau hơn 3 ngày làm việc nhiệt tình với trách nhiệm cao của các Thầy, cô trong tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp. Các Thầy, cô đã tổng kết, đánh giá kết quả báo cáo KLTN của SV: có 4.6% sinh viên đạt điểm từ  9 đến 10; có 93,1% sinh viên đạt điểm từ 8 đến 9; chỉ có 2,3% sinh viên đạt từ điểm 7 đến 8.

có được kết quả cao như vậy, đó chính là sự lỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu của sinh viên, cùng với sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, nghiên túc chuẩn bị báo cáo Khóa luận tốt nghiệp trước Tiểu ban đánh giá.

Chúc các em sinh viên luôn mạnh khỏe, ngày càng thành công trong cuộc sống và đặc biệt sớm tìm được công việc mong muốn của mình trong tương lai.

Lê Thị Kim Thư (Bộ môn PPGD)