Ngày 25/12/2019,  nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh tổ chức buổi seminar với chủ đề Approaches to teaching translation for english-majored students at VNUA” do ThS. Trần Thị Tuyết Mai trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

ThS. Trần Thị Tuyết Mai trình bày seminar
ThS. Trần Thị Tuyết Mai trình bày seminar

Phần lớn các bài học dịch thuật cho các sinh viên học tiếng Anh tại VNUA, phương pháp đọc và dịch thuật vẫn giữ vai trò chủ đạo. Mỗi sinh viên phải dịch một hoặc hai trang tại nhà cho mỗi bài học và sẽ được trình bày tại lớp dưới sự đánh giá của giáo viên và các bạn cùng lớp. Phương pháp học tập này làm giảm sự hứng thú của sinh viên vả làm cho không khí lớp học thực sự nhàm chán. Từ những kinh nghiệm và quan sát thực tế, tác giả đã cố gắng tìm ra những cách tiếp cận mới và hiệu quả để tối đa hóa sự tham gia và tăng động lực học tập cho sác sinh viên tham gia môn học.

Trong bài seminar này, tác giả đã đưa ra các cách tiếp cận môn học này qua các bước:

+ Hình thành các nhóm bốn hoặc năm học sinh để có các bản dịch ngay tại lớp

+ Chọn ra hai bản dịch của một văn bản cụ thể để so sánh và đối chiếu

+ Đưa ra các văn bản có khoảng trống cho các nhóm để tìm các thuật ngữ, cách phối hợp và biểu thức phù hợp với văn cảnh của ngôn ngữ gốc...

Qua buổi seminar, tác giả hy vọng rằng nghiên cứu này giúp tạo ra sự đa dạng hơn trong các lớp dịch thuật, tạo môi trường mới, phát huy tinh thần học tập và phát triển sự tư duy ngôn ngữ trong các buối học dịch thuật.