Ngày 6/6/2018, bộ môn Tâm lý, khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã tổ chức seminar khoa học thường kỳ với sự trình bày của Ths. Trần Thị Thanh Tâm về chủ đề “Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên hiện nay”.

Tác giả đã trình bày cơ sở lý thuyết về giá trị, định hướng giá trị nghề nghiệp và kết quả nghiên cứu thực tiễn về định hướng giá trị nghề nghiệp của 276 sinh viên đến từ 02 trường đại học là Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đại học Mỹ thuật công nghiệp. Seminar đã chỉ ra được xu hướng chuyển biến về định hướng giá trị nghề nghiệp trong sinh viên hiện nay. Cụ thể là, nhóm các giá trị xã hội được đề cao, nhóm giá trị về việc làm trong nhà nước không còn được coi trọng như trước đây nữa. Các giá trị về đặc trưng nghề nghiệp cũng được sinh viên đánh giá mức độ quan trọng cao. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên trong đó yếu tố bên trong là bản thân sinh viên với các yếu tố như sở thích cá nhân, năng lực và sự hiểu biết về nghề nghiệp có sự ảnh hưởng mạnh mẽ. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới ít hơn.

Trong buổi seminar, các giảng viên trong khoa Sư phạm & Ngoại ngữ cũng đã tâm huyết chia sẻ các quan điểm trong các nghiên cứu về định hướng giá trị nghề nghiệp để tác giả có thể nghiên cứu sâu hơn, hoàn thiện hơn.

Trần Thị Thanh Tâm (Bộ môn Tâm lý)