Ngày 30/10/2019,  nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh tổ chức buổi seminar với chủ đề Developing an english language textbook evaluation checklist do ThS. Nguyễn Thị Hường trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

ThS Nguyễn Thị Hường trình bày seminar
ThS Nguyễn Thị Hường trình bày seminar

Đối với học sinh, sinh viên, sách là một phương tiện rất hữu ích. Đặc biệt, trong môi trường giáo dục Đại học, sách giáo trình đã là một công cụ học tập quan trọng của sinh viên. Để một cuốn giáo trình được đưa vào giảng dạy cần rất nhiều các tiêu chí vì giáo trình không những mang lại những  kiến thức chuyên ngành mà còn là cơ sở để giáo viên và học sinh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Bài nghiên cứu này đưa ra hai lý do cần đánh giá sách giáo trình:

+ Giúp giáo viên hoặc nhà phát triển chương trình đưa ra quyết định lựa chọn sách giáo trình phù hợp.

+ Giúp giáo viên hoặc các nhà phát triển có những điều chỉnh phù hợp hơn đối với sách giáo trình trong tương lai

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế giảng dạy, dựa trên những tổng hợp từ các nghiên cứu, tác giả đã xây dựng một bảng danh sách những tiêu chí đánh giá sách giáo trình tiếng Anh. Danh sách những tiêu chí kiểm tra này là một công cụ hỗ trợ, giúp các giảng viên giảng dạy tiếng Anh đánh giá các tài liệu giảng dạy ngôn ngữ sao cho phù hợp với môi trường giảng dạy và năng lực của sinh viên.

Cuối buổi seminar là phần thảo luận giữa các giảng viên. Các giảng viên tích cực trao đổi hoàn thiện bảng tiêu chí đánh giá sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Một số hình ảnh tại buổi seminar

Các giảng viên trao đổi về chủ đề seminar

Các giảng viên trao đổi về chủ đề seminar

 

                                                                                                                                                           Tạ Phương Thúy