Ngày 25/12/2019,  nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh tổ chức buổi seminar với chủ đề Hiệu quả của việc sử dụng kĩ năng đóng vai trong việc dạy kĩ năng nói” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan trình bày seminar
ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan trình bày seminar

Có nhiều phương pháp và kỹ năng giúp phát triển kỹ năng nói cho học sinh. Bài viết này mô tả và đánh giá một trong những phương pháp được sử dụng trong các lớp ngôn ngữ giao tiếp, cụ thể là “đóng vai”. Đóng vai bao gồm nhiều khả năng vì trong phương pháp này, sinh viên phải tham gia vào nhiều tình huống khác nhau. Hơn nữa, nó có thể giúp sinh viên đạt được giao tiếp tối đa. Nghiên cứu này bắt đầu với một số định nghĩa về các thuật ngữ cơ bản. Sau đó, người viết cũng thảo luận về những khó khăn mà các sinh viên có thể gặp phải trong việc học kỹ năng nói. Sau đó, bài viết này cung cấp những lợi thế của việc sử dụng phương pháp đóng vai trong việc dạy kỹ năng nói. Cuối cùng, nghiên cứu cung cấp một số mẹo để dạy nói bằng cách sử dụng phương pháp đóng vai có hiệu quả.

Trong bài nghiên cứu này, tác giả muốn đề xuất phương pháp đóng vai là phương pháp có thể được đưa vào giảng dạy ngôn ngữ để giúp lớp học có những hoạt động trải nghiệm và tăng tương tác giữa các học sinh viên trong giờ lên lớp. Kỹ thuật nhập vai có tác động tích cực trong việc cải thiện kỹ năng nói của người học vì nó cho sinh viên cơ hội khám phá các tình huống khác nhau của cuộc sống thực và cho phép họ nói chính xác và tự tin trong tình huống đó bằng ngôn ngữ đích. Điều quan trọng là các sinh viên hiểu, có thể giao tiếp và tương tác bằng cách sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.

Chia sẻ với tác giả, các giảng viên trong Khoa cũng có những đóng góp về những kế hoạch kế hoạch cụ thể để khuyến khích và tạo điều kiện cho việc sử dụng tiếng Anh nói cho mục đích học tập một cách hiệu quả trong lớp học cũng như các tình huống thực tế xã hội.