Ngày 31/10/2019, tại Giảng đường B110, nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ học ứng dụng đã tổ chức buổi seminar với chủ đề “How to write introduction chapter & how to quote & cite in apa style” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày. Tham gia buổi seminar có các thành viên của nhóm Nghiên cứu mạnh và các sinh viên của Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ.

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày seminar
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày seminar

Tiếp nối bài giảng về chủ để cách viết một bài nghiên cứu khoa học, TS. Nguyễn Thu Thủy đã hướng dẫn các sinh viên chi tiết hơn về cách viết phần mở đầu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài nghiên cứu khoa học/bài luận văn.

Đối với phần mở đầu, tác giả đã đề cập đến tầm quan trọng của việc trình bày các cơ sở lý luận, mục tiêu của nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu. Qua đó, cần phải nêu được ý nghĩa lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn khi thực hiện đề tài. Trong phần này, người viết luận văn nên viết chi tiết, chứng minh nghiên cứu của mình có ý nghĩa đối với chuyên ngành, các nghiên cứu và các lĩnh vực có liên quan.


Trích dẫn tài liệu tham khảo (referencing) là một phương pháp được sử dụng để xác định nơi mà bạn thu thập thông tin và ý tưởng cho đề tài/bài luận văn của bạn. Trong bài seminar này, tác giả đã giới thiệu phương pháp trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA (The American Psychological Association – APA) của Hiệp hôi Tâm lý Hoa Kỳ. APA cung cấp một định dạng chuẩn để đảm bảo việc trích dẫn tài liệu tham khảo được chính xác, đầy đủ và hữu ích cho người đọc. APA đòi hỏi 2 thành tố: trích dẫn văn bản và liệt kê danh sách tài liệu tham khảo. Những quy tắc và hướng dẫn phong cách APA trong tài liệu này được rút ra từ quyển sách “Publication manual ò the American Psychological Association” (Hướng dẫn việc công bố tác phẩm của Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ)

Cuối buổi seminar là phần thảo luận và thực hành giữa các sinh viên và giảng viên. 


                                                                                  Tạ Phương Thúy