Ngày 18/12/2019,  Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức buổi seminar với chủ đề “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên trong dạy học kỹ năng làm việc nhóm” do ThS. Bùi Thị Hải Yến trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

ThS. Bùi Thị Hải Yến trình bày seminar

Kỹ năng làm việc nhóm là một trong số những học phần của Kỹ năng mềm bắt buộc đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhằm đào tạo cho sinh viên những kỹ năng quan trọng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và giúp các sinh viên thích nghi trong môi trường làm việc công nghệ 4.0 hiện nay. Việc sinh viên cần nắm vững kiến thức, kỹ năng và có thái độ làm việc nhóm tích cực là điều bắt buộc sau khi học xong học phần này. Hơn nữa, nội dung của học phần hoàn toàn thích hợp với việc tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên. Vì vậy, thông qua học phần này để rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện trong môi trường làm việc nhóm là điều cần thiết và hoàn toàn phù hợp.

Giảng viên khoa SP&NN tham gia seminar

Xuất phát từ những lí do trên tác giả đã lựa chọn chủ đề “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên trong dạy học kĩ năng làm việc nhóm” nhằm trình bày một số lý thuyết tư duy phản biện trong dạy học và đưa ra những ví dụ minh họa hoạt động rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện của sinh viên trong môn Kỹ năng làm việc nhóm. Đặc biệt là trong điều kiện xã hội hóa giáo dục có sự hỗ trợ đắc lực của khoa học và công nghệ thông tin như hiện nay, tư duy lí luận giúp SV không ngừng phát huy tính tích cực, chủ động trong tiếp thu tri thức khoa học, sớm hình thành những ý tưởng mới, kịp thời phát hiện và giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ. Để bồi dưỡng, nâng cao năng lực tư duy phản biện của SV, các nhà sư phạm cần thực hiện tốt một số biện cơ bản như: chú trọng rèn luyện cho SV kĩ năng tìm kiếm bằng chứng để bảo vệ cái đúng; củng cố niềm tin thông qua hệ thống câu hỏi gợi ý và các nhiệm vụ giao cho SV; tạo cơ hội cho SV tranh luận thông qua trao đổi, thảo luận trên lớp với hệ thống bài tập có chủ định; tập cho SV loại bỏ những thông tin sai lệch, không có liên quan bằng cách tăng cường hệ thống câu hỏi, bài tập có dụng ý của GV.     

Cuối buổi seminar là phần thảo luận giữa các giảng viên. Các giảng viên đóng góp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm dạy học và những biện pháp, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện kỹ năng tư duy phản biện trong làm việc nhóm của sinh viên.

                                                                                                                      Tạ Phương Thúy