Ngày 13/11/2019,  nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh tổ chức buổi seminar với chủ đề Một số biện pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tích cực học tập cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu trình bày seminar
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu trình bày seminar

Tính tích cực trong học tập của sinh viên là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của mỗi cá nhân. Tính tích cực học tập là một phẩm chất nhân cách, thể hiện sự chủ động vượt khó trong hoạt động lĩnh hội các tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo tương ứng, được biểu hiện qua nhận thức, thái độ và hành vi học tập. Tính tích cực học tập biểu hiện ở khả năng biết lập và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập, đồng thời biết phân bố thời gian giải quyết tốt những tình huống học tập phát sinh trong quá trình học tập. Thực tế đã chứng minh: dạy học chỉ thành công khi và chỉ khi sinh viên chuyển hóa được những “yêu cầu học tập” của nhà giáo dục thành “nhu cầu học tập” của bản thân, chuyển hóa “quá trình đào tạo thành “quá trình tự đào tạo”. Lúc này, việc học mới thực sự trở thành niềm hạnh phúc đối với sinh viên. Từ những đánh giá thông qua các biểu hiện của tính tích cực học tập, tác giả đã đề xuất một số các biện pháp tâm lý để nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên.

Cuối buổi seminar là phần thảo luận giữa các giảng viên. Các giảng viên cùng trao đổi, đưa ra những biện pháp tâm lý phù hợp với chương trình học và ngành Ngôn ngữ Anh.

 

                                                                                                              

                                                                                                                                         Tạ Phương Thúy