Ngày 13/11/2019,  nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh đã tổ chức buổi seminar với chủ đề “The difference of eating etiquette in Vietnam & Britain” do ThS. Trần Thanh Phương trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

ThS. Trần Thanh Phương trình bày seminar

ThS. Trần Thanh Phương trình bày seminar

Trong dạy – học ngoại ngữ, những khó khăn không chỉ xuất phát từ những khác biệt về ngôn ngữ của các quốc gia như Ngữ pháp, từ vựng, cách phát âm mà còn có những khó khăn trong thói quen giao tiếp và những sinh hoạt đời thường hàng ngày. Những rào cản này gây khó khăn trong quá trình hòa nhập và học tập – nhất là đối với những người đang du học tại nước ngoài có nền văn hóa khác biệt với đất nước mình sinh sống. Vì vậy, người dạy ngoại ngữ cần có hiểu biết đầy đủ về những thói quen đặc trưng để giúp cho người học vượt qua những rào cản tâm lý, mang dấu ấn văn hóa trong quá trình học ngoại ngữ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học, ThS. Trần Thanh Phương đã thực hiện chuyên đề “The difference of eating etiquette in Vietnam & Britain” (Sự khác biệt trong văn hóa ăn uống ở Việt Nam và Anh).


Trong bài trình bày, tác giả đã đưa ra 3 nội dung chính trong văn hóa bàn ăn của người Anh và so sánh  những điểm khác biệt với văn hóa bàn ăn của người Việt Nam như: Table manners (Quy tắc ăn uống), Table setting (cách bố trí bàn ăn), Restaurant etiquette (Văn hóa nhà hàng), Business dining etiquette (Văn hóa ăn uống trong kinh doanh) và International dining etiquette (Văn hóa ăn uống của một số nước khác)

Cuối buổi seminar là phần thảo luận giữa các giảng viên. Các giảng viên tích cực trao đổi phát triển các chủ đề khác liên quan đến văn hóa của người phương Đông - phương Tây nói chung cũng như sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Anh.

                                                                                                                                                            Tạ Phương Thúy