Sáng ngày 04/12/2019, PGS.TS. Peter John Wanner đến từ đại học Tohoku, Nhật Bản đã có buổi trao đổi với giảng viên Khoa Sư Phạm và Ngoại ngữ nói chung và nhóm nghiên cứu manh nói riêng với chủ đề “Writing for International Publication” (Cách viết các bài báo công bố quốc tế) tại Khoa Sư Phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

PGS.TS Peter John Wanner trong buổi seminar
PGS.TS Peter John Wanner trong buổi seminar

 Buổi trao đổi của PGS. TS Wanner đã mang lại nhiều kiến thức và khơi dậy tinh thần yêu nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong khoa. Có một số vấn đề mà PGS nhấn mạnh như sau:

Thứ nhất, tránh đạo văn, tránh đưa toàn bộ đoạn văn của tác giả khác hay thậm chí là của chính mình đặt vào một bài báo khác. Cách tốt nhất là phải tóm tắt lại đoạn văn hoặc nội dung đó, hoặc nếu cần trích dẫn thì để trong dấu ngoặc kép.

+ Thứ hai, hạn chế sử dụng passive voice (câu bị động) trong khi viết bài báo, cần viết rõ ràng, trực tiếp. Một bài báo không nên để quá 30% câu ở dạng bị động.

+ Thứ ba, môt heading (tiêu đề) cần ít nhất hai tiêu đề đề phụ (subheading), không được để chỉ có một tiêu đề phụ. Các tiêu đề cần chính xác, ngắn gọn, không được phép quá dài. Ngoài ra, PGS cũng giới thiệu thêm cách sử dụng cause – effect link (từ liên kết nguyên nhân – kết quả), từ liên kế thêm ý, từ liên kết ngược ý. Các cụm danh từ rất dài nên cắt ra bằng cách sử dụng giới từ để tránh gây khó hiểu.

Các giảng viên khoa SP&NN trong buổi seminar
Các giảng viên khoa SP&NN trong buổi seminar

 

Buổi chia sẻ với PGS.TS Wanner đã diễn ra thành công tốt đẹp, các kiến thức bổ ích PGS truyền đạt ngày hôm nay sẽ được cán bộ, giảng viên áp dụng có hiệu quả vào các viết bài báo trong thời gian tới


 

                                                                                                                                         ThS. Trần Thị Hải (Bộ môn TACN)