Ngày 18/12/2019,  nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh tổ chức buổi seminar với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học phần: Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ” do ThS. Nguyễn Thị Kim Quế trình bày. Tham gia buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

Học phần “Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ” là môn học mới sẽ được giảng dạy lần đầu cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh vào học kỳ II năm học 2019 - 2020. Để việc dạy và học học phần này đạt hiệu quả cao, bài viết đi sâu phân tích Đề cương chi tiết của học phần, đề xuất những thay đổi khi giảng dạy thực tế so với đề cương, cách triển khai giáo trình, tìm ra những vấn đề, khó khăn có thể gặp phải và những giải pháp khắc phục

ThS. Nguyễn Thị Kim Quế trình bày seminar
ThS. Nguyễn Thị Kim Quế trình bày seminar

“Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ” là một môn học rất quan trọng đối với những sinh viên có định hướng làm giáo viên Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đại học. “Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ” giữ vai trò quan trọng trong quá trình dạy và học ngoại ngữ.  Giáo viên có thể sử dụng việc kiểm tra đánh giá ngoại ngữ vào các mục đích khác nhau, các giai đoạn khác nhau, ví dụ như kiểm tra đánh giá để xếp lớp phù hợp cho người học ở giai đoạn đầu, hay kiểm tra đánh giá để tìm ra mặt mạnh, điểm yếu của người học, giúp người học phát triển mặt mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển toàn diện. Một mục đích quan trọng khác của kiểm tra đánh giá ngoại ngữ là để đánh giá hiệu quả của người học và quá trình dạy-học trong và cuối khóa học. Quan trọng hơn nữa là kiểm tra đánh giá ngoại ngữ giúp giáo viên và các nhà thiết kế chương trình trong việc lập kế hoạch và xây dựng các chương trình dạy ngoại ngữ.

Học phần “Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ” là môn học mới, nên việc chuẩn bị kỹ lưỡng về tài liệu, chương trình, hoạt động, cách thức tiến hành là rất quan trọng, và việc trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề liên quan đến môn học là rất cần thiết. Tác giả cũng với các giảng viên trong Khoa đã cùng thảo luận, ghi nhận  những ý kiến đóng góp để việc giảng dạy môn học được thực hiện hiệu quả nhất.