Qui định Tuyển sinh và Đào tạo liên thông giữa trình độ Trung cấp, Trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học xem chi tiết tại đây3347.QD_HVN.pdf