Khoa Du lịch và Ngoại ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ theo Quyết định số 3509/QĐ-HVN ngày 24 thang 06 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Du lịch và Ngoại ngữ tổ chức Cuộc thi TÌM HIÊỦ VỀ KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ như sau:

1. Đối tượng tham gia: Học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 (đã tốt nghiệp vào năm 2022) thuộc các trường THPT và tương đương ở trong và ngoài nước

2. Link dự thihttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbiEpgTKM4yshdbADKdGlxa-s-t1jtNz-GGgP-pyNcEyswUQ/viewform

3. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Giá trị/ 1 giải thưởng

01 Giải Nhất

1.500.000 đồng

01 Giải Nhì

1.000.000 đồng

02 Giải Ba

500.000 đồng

4. Tiêu chí xét giải thưởng

– Trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

– Dự đoán chính xác hoặc gần chính xác số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi (sai số ≤ 5%).

Lưu ý: Trong trường hợp nhiều người dự đoán giống nhau và lớn hơn cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ căn cứ vào thời gian dự thi để quyết định người đạt giải.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 5/8/2022 đến trước 16h30 ngày 20/8/2022