Ngày hội việc làm năm 2022 - Cơ hội ‘vàng’ tìm kiếm việc làm dành cho sinh viên. Các em có thể đăng ký tham dự ngày hội việc làm theo link sau:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNPX0BbGvQsnSIOUoILCSySTCDNJq0EW2l8JxLB6JU_oPgqw/viewform