THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng cán bộ hợp đồng khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam  tại tờ trình số 19/TTr-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc tuyển trợ lý chuyên trách, khoa Sư phạm và Ngoại ngữ thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng như sau:

 1. Vị trí việc làm: Trợ lý Đào tạo Sau đại học, Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; trợ lý vật tư, quản trị mạng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam

- Có bằng tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên (ưu tiên tuyển dụng ứng viên học ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính sử dụng là tiếng Anh).

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

- Có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế: IELTS 5.5 hoặc tương đương còn thời hạn sử dụng.

4. Hồ sơ xin việc gồm có:

  1. Đơn xin việc (viết tay, nếu rõ lý do ứng tuyển)
  2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  3. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có yêu cầu). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:  Từ 2/04 đến ngày 27/4/2018

- Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 27/04/2018.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 204 khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

- Điện thoại: 02438766627.

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu VT.

TRƯỞNG KHOA