Ngành Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp theo định hướng nghề nghiệp (POHE) đã và đang được đào tạo tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp được thành lập nhằm đào tạo các giáo viên/giảng viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp và cán bộ khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm kỹ thuật có khả năng làm việc ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của ngành theo quy định của nền giáo dục đại học quốc gia và thực tiễn nghề nghiệp do chương trình đào tạo được thiết kế theo các module kiến thức, tăng thời gian thực hành, thực tập, thực tế tại các cơ sở.

  1. 1.Các cơ hội học bổng, học tập và du học

      Miễn hoàn toàn học phí (số tiền lên tới 35.900.000)

      Miễn hoàn toàn học phí các học phần trùng nhau khi học ngành 2 (là một trong các ngành đào tạo khác thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

      Nhận các học bổng dành cho K63 (sinh viên năm thứ nhất) của Học viện như: học bổng thủ khoa (cấp Khoa và cấp Học viện); học bổng du học quốc tế; học bổng dành cho các sinh viên tài năng, học bổng giáo sư, học bổng ngoại ngữ Tin học, Kỹ năng mềm và các học bổng của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước lên tới 6 tỉ đồng.

      Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Israel và các quốc gia tiên tiến khác với thu nhập trên 150 triệu đồng/ năm.

  1. 2.Kỹ năng và cơ hội việc làm

Sinh viên ngành POHE Sư phạm kỹ thuật sau khi tốt nghiệp sẽ có các kỹ năng và cơ hội việc làm sau:

Về kỹ năng:

Được trang bị kỹ năng tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động giảng dạy, các hoạt động giáo dục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; Có kỹ năng tư vấn về lĩnh vực chuyên môn trong giáo dục và khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp; Nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giáo dục và khuyến nông; Có khả năng xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến nông; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong giao tiếp và công tác chuyên môn ...

Đặc biệt sinh viên được trang bị kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, kế hoạch, có khả năng khởi nghiệp phát triển được các công việc kinh doanh trong nông nghiệp.

Công việc có khả năng đảm nhiệm:

- Giáo viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp (Công nghệ) tại trường THCS, THPT, Trung cấp chuyên nghiệp

- Giảng viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học thuộc khối Nông – Lâm – Ngư nghiệp

- Cán bộ khuyến nông các cấp xã, huyện, tỉnh

- Cán bộ quản lý giáo dục, nông nghiệp tại các cơ quan tổ chức trong, ngoài nước

- Cán bộ nghiên cứu tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

- Cán bộ kinh doanh nông nghiệp

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

-          Cơ sở giáo dục đào tạo: Trường THCS, THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học

-          Trung tâm khuyến nông tại các xã, huyện, tỉnh và các bộ, sở, ban ngành liên quan.

-          Các doanh nghiệp nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

-          Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế…

-          Các cơ sở khác liên quan đến ngành đào tạo.

  1. 3.Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
  2. 4.Thông tin tuyển sinh:
  3. 5.Hình thức và thời gian đào tạo
  4. 6.Thông tin liên hệ

Cử nhân ngành sư phạm kỹ thuật có thể học tiếp ở bậc đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) nông nghiệp thuộc khối trường Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

Cử nhân ngành sư phạm kỹ thuật có thể học sang các ngành gần như: Đo lường và đánh giá giáo dục, Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Sinh học….

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi tuyển – xét tuyển

Chỉ tiêu

Phạm vi tuyển sinh

Hình thức

tuyển sinh

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

(POHE)

D140215

A00 A01 B00 D01

270

Trên cả nước theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD& ĐT

- Tuyển thẳng

- Xét học bạ

- Xét điểm kì thi THPT Quốc gia

Tên chương trình: Cử nhân Sư phạm kỹ thuật

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tổng số tín chỉ: 121

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: TT.Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 02438766627/01646912311

Email: spnn@vnua.edu.vn

Website: http://spnn.vnua.edu.vn/