Để nâng cao hiệu quả của việc dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh cho người học nói chung và cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng, nhóm tác giả Bộ môn tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Thử nghiệm một số phương pháp dạy học tích cực trong việc dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn Ngữ Anh tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam”.

 Phương pháp dạy học tích cực được coi là một phương pháp của đường hướng giao tiếp, khi đó người học sẽ là trung tâm, sinh viên sẽ thường làm việc theo cặp, theo nhóm và hỗ trợ lẫn nhau, người dạy cần phải sử dụng tối đa các hoạt động hợp tác tích cực trong lớp học. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn Ngữ Anh tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã giúp sinh viên tiến bộ đáng kể ở kỹ năng nói tiếng Anh, cụ thể là các tiêu chí về từ vựng, ngữ pháp, khả năng diễn ngôn, phát âm và khả năng tương tác của các em đều được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, phương pháp dạy học tích cực này còn tạo cơ hội cho sinh viên luyện tập nhiều cả trong và ngoài lớp học, từ đó, giúp các em học tập được nhiều điều từ các bạn học, rèn cho các em tính hợp tác, tính chủ động trong học tập, khả năng diễn đạt, lập luận vấn đề. Mỗi cá nhân các em sẽ có ý thức để tạo không khí học tập trong lớp sôi nổi, giúp mình hòa nhập và trở nên bạo dạn hơn, tăng sự tự tin và hứng thú trong học tập.

Vì vậy, khi giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên, giảng viên nên tham khảo, tìm hiểu kỹ những phương pháp dạy học tích cực này để áp dụng một cách linh động, hiệu quả cho các đối tượng người học tiếng Anh khác nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động thời kỳ hội nhập.                               

Thông tin liên hệ: Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Điện thoại: 02438766627; 0904188237

Bùi Thị Là (Khoa SP&NN)