Ngày 21/9/2020, Bộ môn Phương pháp giáo dục - Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho 03 bạn sinh viên K61 ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.

1. Bạn Trần Thị tuyết Phượng với tên đề tài “Ứng dụng phần mềm Zoom trong dạy học phần 2 môn Công nghệ 10”.

2. Bạn Lương Thị Diệu Linh với tên đề tài “Thiết kế bài học chương 4 môn Công nghệ 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh”.

3. Bạn Lê Thị Thuý với tên đề tài “Vận dụng dạy học theo chủ đề chương 4,5 môn Công nghệ 10, trung học phổ thông”.

Sau một ngày làm việc nhiệt tình với trách nhiệm cao của các Thầy, cô trong tiểu ban chấm Khóa luận tốt nghiệp. Các Thầy, cô đã tổng kết, đánh giá kết quả báo cáo Khóa luận tốt nghiệp của các bạn sinh viên với điểm số lần lượt là 8.7, 8.5 và 8.2.

Có được kết quả cao như vậy, đó chính là sự lỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu của sinh viên, cùng với sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, nghiên túc chuẩn bị báo cáo Khóa luận tốt nghiệp trước Tiểu ban đánh giá.

Chúc các em sinh viên luôn mạnh khỏe, ngày càng thành công trong cuộc sống và đặc biệt sớm tìm được công việc mong muốn của mình trong tương lai.


 
 
 
                                                                                                                              Lê Thị Kim Thư - PPGD