CHUẨN ĐẦU RA 

I. Phẩm chất chính trị, nhân văn và sức khoẻ

1. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội

2. Có khả năng tham gia, lôi cuốn người học và đồng nghiệp tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa – xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập

3. Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giáo dục, các điều lệ, quy chế, quy định của ngành Giáo dục; giữ gìn phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo; tích cực tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân.

4. Có lối sống lành mạnh, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với người học, có tác phong mẫu mực, là tấm gương tốt cho người học.

5. Có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm tốt, xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.

6. Có tinh thần rèn luyện sức khỏe tốt phục vụ công việc dạy học và giáo dục.

II. Kiến thức:

1. Kiến thức xã hội: Nhận biết được tâm lý của người thầy giáo, tâm lý của học sinh trong công tác giảng dạy. Nhận biết được các tác động của kinh tế thị trường, các điều kiện môi trường xã hội, các quyết định, quy chế của ngành Giáo dục và Đào tạo đến người học và giáo viên trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội hiện đại

2. Kiến thức nghề nghiệp:

- Tích lũy đầy đủ khối lượng kiến thức và nội dung chương trình đào tạo toàn khóa quy định đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.

- Nắm vững nội dung kiến thức cơ bản, hiện đại, toàn diện thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp; đảm bảo thực hiện nội dung dạy học về Kỹ thuật nông nghiệp đã được đào tạo một cách chính xác, hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu khoa học, cơ bản, liên môn, hiện đại và thực tiễn, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ quy định trong chương trình dạy học các môn học liên quan ở bậc phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và hướng nghiệp, dạy nghề.

- Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 400 hoặc tương đương.

- Đạt trình độ B tin học văn phòng, có hiểu biết về các phần mềm thông dụng phục vụ công tác dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

III. Kỹ năng:

1. Kỹ năng dạy học: Có kỹ năng chuẩn bị bài lên lớp, kỹ năng thực hiện bài dạy, kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học một cách khoa học, chính xác, toàn diện. Có kỹ năng vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức, tính chủ động và sáng tạo của người học. Có kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học, biết kết hợp các phương tiện dạy học truyền thống với sử dụng máy vi tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác; biết cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo các phương tiện dạy học mới. Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Có kỹ năng xây dựng, bảo quản và sử dụng hồ sơ dạy học một cách khoa học, dễ dàng sử dụng, phục vụ tốt cho việc dạy học. Có kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học khoa học, chính xác, toàn diện, khách quan. Có kỹ năng sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh, cải tiến nâng cao hiệu quả quá trình dạy – học.

2. Kỹ năng giáo dục: Có kỹ năng lập kế hoạch chủ nhiệm, công tác đoàn thể và các công tác giáo dục khác trong nhà trường. Có kỹ năng thực hiện các hoạt động giáo dục qua môn học và qua các hoạt động chủ nhiệm, công tác đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội, lao động công ích .... theo kế hoạch đã xây dựng. Biết phối hợp các lực lượng cùng tham gia vào quá trình giáo dục người học. Có kỹ năng thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về tình hình người học, điều kiện giáo dục trong nhà trường, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội để áp dụng có hiệu quả vào giáo dục. Có kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả rèn luyện và giáo dục một cách công khai, khách quan, công bằng, chính xác và toàn diện đồng thời phát triển năng lực tự đánh giá của người học. Có kỹ năng sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh quá trình giáo dục nhằm thúc đẩy người học phấn đấu vươn lên.

3. Kỹ năng nghiên cứu, nâng cao trình độ: Có kỹ năng tự học, tự rèn luyện không ngừng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục, kỹ thuật nông nghiệp, biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy học và giáo dục. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác với các lực lượng giáo dục, với mọi người để thực hiện có chất lượng, hiệu quả quá trình dạy học và giáo dục.

IV. Vị trí công tác và nơi làm việc

1. Vị trí công tác: Giáo viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

2. Nơi làm việc:

- Các cơ sở giáo dục đào tạo: các trường THPT, trường THCN, trường Cao đẳng, Đại học...

- Các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp, các tổ chức nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật nông nghiệp và nông nghiệp.

chuan dau ra nganh ngon ngu anh.docx

HSNN VA HSNL POHE_revised TT.ĐBCL 22 Dec.doc

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes