KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

Tiêu chuẩn sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp

1. Chuyên ngành SPKTNN

1.1. Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp

- Tích lũy ít nhất được 84 tín chỉ (hết học kỳ thứ 6 và không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

- Điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,0.

- Đạt điểm D trở lên các học phần sau : Lý luận dạy học Kỹ thuật nông nghiệp, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Môn học Kỹ thuật nông nghiệp liên quan đến đề tài tốt nghiệp.

1.2. Thời gian xét giao KLTN:

- Đợt 1: Từ 15/10 đến 15/11 hàng năm

- Đợt 2: Từ 1/4 đến 30/4 hàng năm

1.3. Các hướng nghiên cứu chính:

Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá; Thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học; Dạy học tích hợp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Khai thác, quản lý và sử dụng tư liệu… nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, các môn nghề nông nghiệp ở trung học phổ thông, các môn kỹ thuật nông nghiệp ở trung cấp, cao đẳng..

2. Chuyên ngành SPKT và Khuyến nông

2.1. Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp

- Tích lũy ít nhất được 84 tín chỉ (hết học kỳ thứ 6 và không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

- Điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,0.

- Đạt điểm D trở lên các học phần sau : Lý luận dạy học Kỹ thuật nông nghiệp, Phương pháp khuyến nông.

2.2. Thời gian xét giao KLTN:

- Đợt 1: Từ 15/10 đến 15/11 hàng năm

- Đợt 2: Từ 1/4 đến 30/4 hàng năm

2.3. Các hướng nghiên cứu chính:

Phương pháp dạy học (như: Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá; Thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học; Dạy học tích hợp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Khai thác, quản lý và sử dụng tư liệu dạy học) hoặc về công tác khuyến nông (như: Quản trị kinh doanh; Tổ chức công tác khuyến nông; Phương pháp khuyến nông; Lập kế hoạch khuyến nông; Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông…)

3. Quy định về Format của KLTN

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes